FS-plattformen

Om FS-plattformen

FS-plattformen skal tilgjengeliggjøre funksjonalitet og data fra FS til interne og eksterne utviklere ved hjelp av APIer på en brukervennlig måte. Den skal også fasilitere effektiv videreutvikling av FS i samarbeid med sektoren og andre interessenter. Det langsiktige målet er at all interaksjon med FS skal skje gjennom denne plattformen.

Plattformen vil også inneholde arkitekturdokumentasjon, referansedokumentasjon, veiledere og emneguider, slik at både nye utviklere personer med lang erfaring fra sektoren skal kunne finne frem til og forstå hvordan man best mulig kan utnytte APIene til å lage gode løsninger.

Versjonering

FS-plattformen kommer med ny hovedversjon én gang i året. Ny hovedversjon legges ut i vårhalvåret, og ikke tidligere enn 31. mars.

API-kontrakter i plattformen

APIer som inngår i FS-plattformen er underlagt samme API-kontrakt. Når du tar i bruk ett av APIene i plattformen, aksepterer du API-kontrakten. Sikts forpliktelser i henhold til kontrakten er som følger:

  • Sikt forplikter seg til å levere all funksjonalitet som er beskrevet i maskinlesbar API-dokumentasjon og/eller tilsvarende teknisk dokumentasjon til og med neste hovedversjon av FS-plattformen.
  • Ikke-bakoverkompatible endringer kan kun gjøres i forbindelse med produksjonssetting av ny hovedversjon av FS-plattformen.
  • Bakoverkompatible endringer spesifiseres og bygges fortløpende. De lanseres så fort de er ferdige.
  • Ikke-bakoverkompatible endringer kan kun gjøres dersom de ble varslet før produksjonssetting av forrige hovedversjon av FS-plattformen.
  • Ikke-bakoverkompatible endringer kan varsles når som helst i løpet av en hovedversjon.

Varsling

Versjonsendringer og driftsrelaterte meldinger relatert til FS-plattformen vil bli varslet på en egen e-postliste. Send e-post til fs-plattform-brukere-join@lister.sikt.no dersom du ønsker å motta disse varslene.

API-oversikt

Navn Teknisk dokumentasjon Status
Gemini OpenAPI-dokumentasjon for Gemini Produksjon
Gammelt FS-API OpenAPI-dokumentasjon for FS-API (Swagger) Videreutvikles ikke
FSWS-BAS (REST) Teknisk dokumentasjon for FSWS-BAS (REST) Videreutvikles ikke
FSWS-CRUD (REST) Teknisk dokumentasjon for FSWS-CRUD (REST) Videreutvikles ikke